Δημόσια Έγγραφα

Δημόσια Έγγραφα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 02/09/2023 (Δείτε Εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 03/09/2022 (Δείτε Εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 29/01/2022  (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 28/08/2021 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 29/08/2020 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 19/08/2019 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 27/07/2019 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 14/07/2018 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 10/2/2018 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 24/6/2017 (δείτε το αρχείο εδώ)

Ισολογισμός 2015 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Άρτας Α.Ε. (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 02/07/2016 (δείτε το αρχείο εδώ)

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2014 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 13/06/2015 (δείτε το αρχείο εδώ)

Αποτελέσματα διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ»

Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού: Ανακοινώνεται η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το συμπληρωμένο έντυπο παρατηρήσεων μέσω email στη διεύθυνση ktelarta@otenet.gr. Η διάρκεια της δημόσια διαβούλευσης είναι από 12/2/2015 έως και 27/2/2015. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο παρατηρήσεων: ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ.zip

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 14/12/2014 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/06/2014 (δείτε το αρχείο εδώ)

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2013 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Εκτάκτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 29/03/2014 (δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 27/05/2013 (δείτε το αρχείο εδώ)

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2012 (δείτε το αρχείο εδώ)