Άνεση και ασφάλεια στο ταξίδι σας!

Δημόσια Έγγραφα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 14/07/2018 (δείτε το αρχείο εδώ)

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 10/2/2018 (δείτε το αρχείο εδώ)

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 24/6/2017 (δείτε το αρχείο εδώ)

 

Ισολογισμός 2015  Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.  Άρτας Α.Ε. (δείτε το αρχείο)

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 02/07/2016 (δείτε το αρχείο)

 

 

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2014 (δείτε το αρχείο)

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 13/06/2015 (δείτε το αρχείο)

 

Αποτελέσματα διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ»

 

 

Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού: Ανακοινώνεται η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το συμπληρωμένο έντυπο παρατηρήσεων μέσω email στη διεύθυνση ktelarta@otenet.gr. Η διάρκεια της δημόσια διαβούλευσης είναι από 12/2/2015 έως και 27/2/2015. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο παρατηρήσεων: ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ.zip

 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 14/12/2014 (δείτε το αρχείο)

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/06/2014 (δείτε το αρχείο)

 

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2013 (δείτε το αρχείο)

 

Πρόσκληση Εκτάκτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 29/03/2014 (δείτε το αρχείο)

 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  27/05/2013  (δείτε το αρχείο)

 

Ισολογισμός Υπεραστικό Κτελ Άρτας Α.Ε. 2012 (δείτε το αρχείο)